SOTE-uudistus

Sote-uudistuksessa on tarkoitus uudistaa koko sosiaalihuolto ja terveydenhuolto. Tähän asti näiden palvelujen järjestäminen on kuulunut kunnille mutta uudistuksen myötä se siirtyy 18 maakunnalle. Uudistusta ovat puuhanneet yhdessä valtio ja kunnat, ja se on saanut aikaan paljon keskustelua niin puolesta kuin myös vastaan.

Suomalaiset ovat tottuneet toimivaan ja kaikille tasa-arvoiseen terveydenhuoltoon sekä sosiaalihuoltoon, ja uudistus on herättänyt monia kysymyksiä palveluiden tason muuttumisesta tulevaisuudessa. Onko tarkoitus ajaa palveluita alas vai parantaa niiden toimivuutta?

Sosiaalihuoltoon ja terveydenhuoltoon kuuluvat seuraavat palvelut:

 • Avoterveydenhuollon palvelut
 • Sairaalapalvelut
 • Suun terveydenhuolto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Äitiys- ja lastenneuvolat
 • Aikuissosiaalityö
 • Lastensuojelu
 • Vammaispalvelut
 • Vanhusten asumispalvelut
 • Kotihoito
 • Kuljetuspalvelut
 • Ympäristöterveydenhuolto

Sote-uudistusta pidetään tarpeellisena, sillä Suomen taloudellinen tilanne on heikentynyt ja julkinen sektori pahasti velkaantunut. Palvelut pyritään kohdistamaan oikean ja vähentämään turhia menoeriä, jotka kuormittavat toimintaa ja vaikuttavat myös sen tasoon.

Suomen väestö on ikääntynyt ja sen myötä entisenlainen palvelumalli ei ole enää toimiva. Tarvitaan siis uudenlaisia ratkaisuja, jotta jokainen voisi saada mahdollisimman tasokasta ja yksilöllistä palvelua. Vaikka terveydenhoitopalveluita ja sosiaalihuoltoa on pyritty pitämään tasa-arvoisina, on huomattu, ettei näin kuitenkaan ole. Uudistuksessa on pyritty ottamaan huomioon myös tämä epäkohta.

Mitä uudistus tarjoaa tavalliselle kansalaiselle?

Uudistus lupaa hoitopolun parantumista eli suorempaa reittiä hoitoon, ja sen on tarkoitus vähentää jonoja ja luoda ihmisille runsaampia mahdollisuuksia hoitopaikan valintaan. Tulevaisuudessa jokaisen on siis mahdollista valita palvelupiiriin kuuluvien eri yksiköiden väliltä, kuten yksityisen tarjoajan tai maakunnan hoitoyksikön palveluista. Potilaille tuodaan aiempaa suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa lääkärin ja hoitopisteen valintaan ja tarjolle tuodaan myös seteleitä, joita on mahdollisuus käyttää omavalintaisesti eri hoitopaikoissa.

Tarkoituksena on myös vahvistaa digitaalisia palveluita, kotiin saapuvia palveluita ja liikkuvia yksiköitä. Ajanvaraus ja neuvonta siirtyvät vahvasti nettiin; esimerkiksi hoitajan tai lääkärin kanssa on mahdollista neuvotella virtuaalisesti tietokoneen avulla. Neuvolan henkilökunta ja vanhustenhoitajat tulevat yhä useammin kotiin ja käyttöön on kaavailtu esimerkiksi rokotusbussia. Kuulostaa hienolta, mutta onko kaikki käytännössä mietitty loppuun asti?

Sote-uudistuksen kolikon toinen puoli

Uudistus on saanut rankkaa kritiikkiä asian hoitamisen suhteen. Moni alalla työskentelevä pitkän linjan ammattilainen on kritisoinut uudistusta liian nopeasti suunnitelluksi. Uuden järjestelmän todellisia säästöjäkin on epäilty. Totuus on, että muutoksia tarvitaan mutta soraäänien joukossa toivottaisiin aikalisää ja uudistuksen parempaa tarkastelua. Osa asioista on vielä selvittämättä eikä tietoa kaikista yksityiskohdista ole annettu. Tiedottomuus on omiaan luomaan ilmapiirin, jossa luottamus valmisteilla oleviin muutoksiin vähenee. Sote-uudistuksen on tarkoitus olla valmis ja käytännössä tammikuussa 2019.

Kritiikkiä on annettu ainakin seuraavista asioista:

 1. Sote-uudistus on toteutettu hallintomallin mukaan ja sen puitteissa on alettu suunnittelemaan vastatoimintaa. Monen mielestä asia olisi pitänyt hoitaa täysin päinvastoin ja keskittyä nimenomaan käytännön mallin hahmottamiseen.
 2. Sote-uudistuksen pitäisi parantaa yhdenvertaisuutta mutta moni pelkää sitä vastoin eriarvoisuuden kasvavan. Eri palveluntarjoajien väliset erot saattavat johtaa siihen, että potilas jääkin ilman tarvittavaa hoitoa, jos potilaat aletaan nähdä hyödykkeinä.
 3. Hoidon todellisen tarpeen arvioiminen on vaikeaa, kun tehdään muutoksia eri sairaaloihin. Päivystystä ja laajempaa hoitorepertuaaria tullaan vähentämään ja keskittämään palvelut tiettyihin pisteisiin. Sen myötä moni pelkää laaja-alaisen osaamisen vähenevän kun korkeatasoinen henkilökunta siirtyy tiettyihin sairaaloihin.
 4. Koulutusvastuu laittaa pohtimaan tulevaisuuden henkilökunnan tasoa. Kenellä on uudistuksen myötä vastuu seurata henkilökunnan tason osaamista eri pisteissä?
 5. Eri pisteisiin jakautuneet palvelut laittavat vastuukysymyksen uudenlaiseen kehykseen monessa mielessä. Uudistuksen ehdotelmissa ei ole vielä mainittu sairaaloita, joihin laajemman hoitotason palvelut keskittyvät ja miten päivystys hoidetaan. Aiemmin julkinen sektori on vastannut esimerkiksi kriisitilanteissa vastuun jakamisesta ja järjestelyistä, mutta uudessa mallissa tällaiset asiat ovat vielä mietinnän alla.
 6. Moni epäilee säästöjen jäävän tekemättä. Hallinnollisissa ratkaisuissa on varmasti mahdollista järkeistää ja säästää monessa asiassa mutta hoitoasioissa harvemmin. Säästöt niissä tarkoittaisivat tiettyjen hoitojen tekemättömyyttä. Suurin pelko uudistuksessa onkin keskittynyt yleisen hoitotason laskemisessa.

Valinnanvapaus vai hoitojen alasajo?

Sote-uudistuksessa on toitotettu paljon valinnanvapauden lisäämisestä, jonka pitäisi parantaa potilaiden oikeuksia. Ruotsista saadut tiedot siellä kokeillusta valinnanvapaudesta terveydenhuollossa eivät kuitenkaan ole vain positiivisia. Joissakin maakunnissa on säästetty ja joissakin ei; paljolti säästö riippuu siitä miten ja kuinka paljon yksityisille palveluntarjoajille maksetaan palveluista.

Hehkutetun valinnanvapauden ja lyhenevien jonojen lisäksi matkat tiettyihin palveluihin tulevat näillä näkymin pitenemään. Moni pelkääkin että terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut muuttuvat bisnekseksi, jonka myötä on entistä vaikeampaa luottaa tasaiseen ja laadukkaaseen palveluun. Tarjolle tulee uusia palveluntarjoajia ja mahdollisuus valintoihin, joita potilaat eivät ole aiemmin tottuneet hoitamaan itse.

Miten voidaan varmistaa että vanhukset ja apua tarvitsevat osaavat valita ne parhaimmat hoitopaikat ja hoitomuodot? Jos säästöt jäävät mitättömiksi, onko kyseessä liian nopeasti kasaan kursittu paketti, jolla luvataan paljon mutta saadaankin laiha lohtu?